ТЪРГОВСКО И БАНКОВО ПРАВО

Вие сте търговец и искате  да развиете бизнеса си или просто имате нужда от потребителски кредит?

Ние от правна кантора „ Николова“ ще Ви помогнем  да  вземете най-доброто  решение!

Помагаме на нашите клиенти със своевременни и точни решения, касаещи пряко ефективността на търговския оборот. Безспорен факт е необходимостта от опитна и адекватна правна помощ на всяко едно търговско дружество или корпоративна структура.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН:

Нашият екип  предоставя широк спектър от правни услуги, за да се чувствате   спокойни за бизнеса или финансите си.                       

 • Регистрираме и пререгистрираме дружества;
 • Съдействаме за преобразуване, промяна на обстоятелствата, прекратяване дейността, ликвидация, обявяване в несъстоятелност на ЕТ, фирми, сдружения, кооперации, фондации и др.;
 • Осъществяваме процесуално представителство пред съд по търговски спорове и във връзка с дейността на ЕТ, фирми, сдружения, кооперации, фондации и др.
 • Предоставяме съдействие и представителство във връзка с организацията на общи и учредителни събрания на дружества;
 • Изготвяме устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове;
 • Помагаме при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност;
 • Представляваме ви пред съответните държавни органи и институции;

Нашият екип притежава и отлична експертиза в сферата на банковото право и кредитиране.

Безспорно е, че договорните отношения с банкови и небанкови институции (фирми за бързи кредити) представляват рискова дейност. Необходими са специални познания и правен анализ на всеки договор за кредит, за да се гарантират правата и интересите на кредитополучателите.

Кантората ни предоставя  правни консултации  и съдействие при сключване, изменение и прекратяване на договори за ипотечни и потребителски кредити;

 • Сключване на споразумения с банкови и небанкови институции;
 • съдействие по договори за банкови кредити и обезпечения, финансиране на придобивания,преструктуриране на кредити, учредяване на обeзпечения и др;
 • Спиране на принудителното изпълнение срещу имуществото на длъжниците;
 • Предоставяме защита срещу незаконосъобразни действия на банкови и небанкови институции;
 • Подаване на жалби и сигнали до компетентните органи;
 • Образуване на съдебни производства;
 • съдействие по договори за банкови кредити и обезпечения, финансиране на придобивания,преструктуриране на кредити, учредяване на обeзпечения и др.

НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Елена Николова
Елена Николова
Юрист Росица Иванова-Кръстанова
Росица Иванова-Кръстанова
Пенка Георгиева
Маргарита Андонова