СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дължат ви пари или кредиторите ви притискат ?

Две житейски ситуации, които поставят много хора в незавидното положение  на безисходица.

Ние от Правна кантора „Николова“ ще ви помогнем да намерите  решение!

Първо и най-важно в решаването на вашия въпрос е  запознаването ни със случая, с цел правен анализ на спецификата му.  Благодарение на нашия дългогодишен опит в  гражданския, обезпечителния и изпълнителен процес, сме помогнали на много физически и юридически  лица  да превъзмогнат  както финансовите си предизвикателства породени от просрочването на  вземания, така и  проблемите възникнали при тяхното събиране по извънсъдебен и съдебен ред. Към всеки  възложен казус подхождаме индивидуално.  Предвид честата липса на комуникация между кредитор и длъжник, ние от правна кантора “Николова“ способстваме диалогът между вас да бъде възстановен.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН:

  • В зависимост от възложения случай, осъществяваме първоначален контакт с кредитор/длъжник чрез писма, уведомления, покани, нотариални покани.  Пристъпваме и водим  прeговори с цел  подписване на споразумение при взаимноизгодни и за двете страни условия.
  • При възлагане на съдебно събиране на вземания, след правен анализ на казуса пристъпваме към образуване и водене на всички предвидени в закона  производства: заповедни, искови, изпълнителни, обезпечителни. Изготвяме заявления, искове, молби, жалби, представляваме процесуално  своите клиенти, като всеки конкретен вид заведено производството се определя от спецификите на  случая и изискванията на клиента. Отново към всеки казус  подхождаме индивидуално.
  • Кантора “Николова“ съблюдава правата на длъжниците, като поема тяхната защита в образуваните срещу тях  съдебни и изпълнителни производства. Изготвя възражения, отговори на искови молби, обжалва  съдебни решения и/или действия на ЧСИ/ДСИ, които нарушават  правата на длъжника и противоречат на добрите нрави.

Въпреки започналия съдебен или изпълнителен процес от или срещу клиента ни, нашия екип полага усилия за възстановяване на диалога  и постигането на споразумение  защото  вярваме, че това е най-доброто решение и за двете страни. Където е съгласието, там е  справедливостта!

НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Елена Николова
Елена Николова
Юрист Росица Иванова-Кръстанова
Росица Иванова-Кръстанова
Пенка Георгиева
Маргарита Андонова