СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Имате  проблеми в брака,  имотни неуредици,  жертва сте на домашно насилие или страдате от недобросъвестни съседи?

Неприятни събития, които оставят отпечатък за цял живот!

Ние от Правна кантора “Николова“ ще ви помогнем да решите проблемите си, като ви предоставим правна защита и съдействие!

Предлагаме широк кръг от правни услуги в областта на семейното и наследствено право, етажна собственост. Наш водещ принцип е да удовлетворяваме професионално и навременно правните потребности на клиентите.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН:

Указваме помощ при подписване на предбрачни договори. Съдействаме при развод по взаимно съгласие или по вина на един от съпрузите, както и при спор за родителски права. Помагаме при определяне на режим на лични контакти, определяне на адекватна месечна издръжка за дете; увеличение на вече присъдена издръжка за дете; разрешение за пътуване на дете в чужбина; разрешение за снабдяване с лични документи на детето; определяне на по-голям дял от имуществената общност след развод; предявяване на вещноправни искове за собственост след развод. Съдействаме при ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи, както и при установяване или оспорване на произход, припознаване. Предлагаме помощ и при други проблеми от семейно правен характер.

Семейството не е даденост! Да бъдеш част от семейство е повод за гордост и  не бива да бъде свързвано с болка и страх!

Ето защо  ние от Правна кантора „Николова“ приемаме като лична кауза защитата срещу упражнетото върху вас домашно насилие. Ние ще ви помогнем чрез всички законови възможности да преодолеете проблема.

В  живота на всеки от нас се случва да загубим близък и наред с болката от загубата идва и отговорността да се погрижим за наследството. В тези трудни моменти заставаме до вас и ви предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

–  отказ от наследство;

–   подготовка, вписване , съдействие  при обявяване на завещание;

– подготовока на документи и съдействие при разделяне на  наследствена маса, вписване на имоти;

– подготовка за съдебна и извънсъдебна делба и други казуси с вещноправен характер.

Съжителството в етажна собственост също се оказва предизвикателство за много от нашите клиенти.

Нашият екип предлага юридически консултации по Закона за управление на етажната собственост, правно съдействие при междусъседски спорове и проблеми – течове, прекомерен шум, нарушаване на правилник за вътрешния ред и др. Консултации във връзка  с покупко-продажба на имот, процесуално представителство по въпроси, свързани с етажна собственост и междусъседски спорове. Завеждане на дела срещу некоректни платци,изготвяне на констативни протоколи за нарушения.

Каквито и проблеми, казуси и междусъседски спорове да имате, моля не се колебайте да се свържете с нас. Гарантираме бързо, лесно и експертно решение на всеки казус.

НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Елена Николова
Елена Николова
Юрист Росица Иванова-Кръстанова
Росица Иванова-Кръстанова
Пенка Георгиева
Маргарита Андонова